Over de FOD

2018 – “Zo werken wij”, de werkdynamiek van de FOD

Enkele jaren geleden introduceerde de FOD een “nieuwe manier van werken”. Het is een andere manier van werken waarbij het werk onafhankelijk is van tijd en plaats. Daartoe werd de fysieke werkomgeving volledig herzien, werden digitale instrumenten voor online samenwerking en een personeelsbeleid met de planning van de jaarlijkse doelstellingen, alsook telewerk ingevoerd. Geleidelijk aan heeft zich een cultuur ontwikkeld die op autonomie en verantwoordelijkheid is gebaseerd. 

Inmiddels zijn er enkele jaren verstreken en is deze nieuwe manier van werken “onze manier van werken” geworden. Daarom hebben we het nu over de werkdynamiek “Zo werken wij” die op de waarden van de FOD is gebaseerd: vertrouwen, autonomie en klantgerichtheid.  

En hiermee is het niet afgelopen, want het is veeleer een manier van handelen, van denken dan een eenmalige verandering. “Zo werken wij” is een filosofie die binnen de FOD door al onze medewerkers continu wordt ondersteund.  
 

De actoren van deze dynamiek  
 

De FOD heeft vele acties op touw gezet om van “Zo werken wij” iets dynamisch te maken. Achter deze dynamiek schuilen drie essentiële pijlers: de stafdiensten (SD P&O, SD BB&L en SD ICT) evenals de dienst Strategie en Ondersteuning (S&O), en meer bepaald de dienst Communicatie. De door de SD P&O georganiseerde evenementen zijn slechts een onderdeel van de opbouw van de dynamiek van de organisatie. De SD BB&L zet zich in om van de werkomgeving een aangename plek te maken, terwijl de SD ICT de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het verschaffen van alle technologische apparatuur die nodig is voor een soepel verloop van het werk en een optimale samenwerking tussen collega’s. De dienst S&O streeft ernaar om voor de hele FOD voor de juiste communicatie te zorgen. 

En het belangrijkste: de medewerker zelf. Het is de taak van iedereen om deel te nemen aan de opbouw van deze filosofie en de waarden en de werkdynamiek van de organisatie tot leven te brengen.  
 

Twee nieuwe cultuurgerichte activiteiten in 2018    

In 2018 lanceerde de dienst P&O twee nieuwe concepten voor de persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker.  

Het eerste, gelanceerd in juni, is een reeks “Let’s Talk“-conferenties en -workshops die ruimte bieden voor reflectie en uitwisseling over onderwerpen die verband houden met werk- en managementpraktijken. Doorheen het jaar werden er drie conferenties en twee workshops georganiseerd, met meer dan 130 deelnemers! 

“Leuk, inspirerend, goed initiatief!“ 

“Ga zo door! Het is geweldig, bedankt!“ 

Het tweede “Friendly Users” is een project waarvan de originaliteit zich in het concept bevindt: een simulatie waarbij het noodzakelijk is om in team raadsels op te lossen met behulp van Office 365-tools om de minister tevreden te stellen! Het project is van start gegaan in november en bracht op vier data bijna 100 collega’s samen die zich erover verheugden op een aangename manier kennis te hebben gemaakt met de technologische tools van Office 365 die dagelijks nuttig zijn.  

“Heel aangenaam… Leuk en origineel concept, bedankt!“ 

“Mooie ontdekking, leuke en nuttige ervaring” 

“Geweldig, de tijd is voorbijgevlogen!“ 

Deze verschillende activiteiten zullen in 2019 worden voortgezet. 

Back to top button