BudgetOver de FOD

2019 – Budget

Inkomsten 

In 2019 bedroegen de inkomsten in totaal 427.023.000 euro. De voornaamste inkomstenbronnen waren de winstdeelname in Proximus (271.331.000 euro), de winstdeelname in bpost (41.989.000 euro) en de kinderbijslagbijdragen van werknemers van overheidsbedrijven die de FOD tijdelijk ontvangt in het kader van de zesde staatshervorming (64.873.000 euro).  

   Ontvangsten 2019 – in 1.000 euro  
Spoor  
Luchtvaart  8.003 
Scheepvaart  4.782 
Wegvervoer  33.014 
Dividend Proximus  271.331 
Dividend bpost  41.989  
Kinderbijslag  64.873  
Beliris  2.594  
Diverse Ontvangsten 430 
TOTAAL  427.023  

Uitgaven 

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft in 2019 in totaal 3.324.700.000 euro uitgegeven. Het gros van de middelen gaat naar de dotaties voor de NMBS, Infrabel en HR Rail (2.971.006.000 euro) enerzijds en aan bpost (100.331.000 euro) anderzijds.  

  Uitgaven 2019 – in 1.000 euro  
Algemeen beheer  40.293  
ICT  12.680 
Algemeen beheer (overige) 21.053 
Toelagen inzake mobiliteit en vervoer  2.024 
Schadevergoedingen  4.536 
Autonome diensten  7.008  
Ombudsdienst Luchtvaart  26 
Ombudsdienst Spoor  994 
Onderzoeksorgaan Ongevallen en Incidenten Luchtvaart  288 
Onderzoeksorgaan Scheepvaart  167 
Onderzoeksorgaan Spoor  447 
Regulering luchthaven Brussel-Nationaal en spoor  1.025 
Veiligheid en Interopabiliteit Spoor (DVIS)  4.062 
Beleidscel  2.204 
Beliris  116.026  
EX-RMT  475 
Luchtvaart  38.131  
Belgocontrol   27.006 
Bijdragen aan internationale instellingen  608 
Luchtvaart  10.516 
Mobiliteit en spoorbeleid  2.989.811  
Internationale toelages & studies en audits 345 
Dotatie NMBS, Infrabel en HR Rail  2.971.006 
Duurzame mobiliteit  148 
Mobiliteit en spoorbeleid  4.777 
Toelagen gecombineerd en verspreid vervoer 13.535 
Overheidsbedrijven  100.518  
Proximus  – Plan PTS  187 
Dotatie bpost 100.331  
Wegvervoer en Verkeersveiligheid  20.553  
Wegvervoer en Verkeersveiligheid  15.313 
Subsidie Vias Institute   5.241 
Scheepvaart 9.682 
CISE MAIDEN   401 
Bijdragen aan internationale instellingen  218 
Herziening van het maritiem recht  31 
Scheepvaart  9.032  
Eindtotaal  3.324.700 
Back to top button