BudgetOver de FOD

2018 – Budget

Inkomsten 

In 2018 bedroegen de inkomsten in totaal 474.033.000 euro. De voornaamste inkomstenbronnen waren de winstdeelname in Proximus (271.331.000 euro), de winstdeelname in en het interim dividend van bpost (78.548.000 euro) en de kinderbijslagbijdragen van werknemers van overheidsbedrijven die de FOD tijdelijk ontvangt in het kader van de zesde staatshervorming (66.381.000 euro). 

  Ontvangsten 2018 – in 1.000 euro 
Diverse Ontvangsten 658
Spoor 74 
Luchtvaart 8.877 
Scheepvaart 4.828 
Wegvervoer 36.000 
Dividend Proximus 271.331 
Dividend bpost 78.548 
Terugbetaling NMBS – Terro 2.476 
Kinderbijslag 66.381 
Beliris 4.860 
TOTAAL 474.033 

Uitgaven 

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft in 2018 in totaal 3.282.696.000 euro uitgegeven. Het gros van de middelen gaat naar de dotaties voor de NMBS, Infrabel en HR Rail (2.930.355.000 euro) enerzijds en aan bpost (97.443.000 euro) anderzijds. 

 Uitgaven 2018 – in 1.000 euro 
Algemeen beheer  35.515 
Algemeen beheer (overige) 20.299 
ICT 12.974 
Toelagen inzake mobiliteit en vervoer 2.051 
Schadevergoedingen 191 
Autonome diensten  6.798 
Ombudsdienst Luchtvaart 47 
Ombudsdienst Spoor 982 
Onderzoeksorgaan Ongevallen en Incidenten Luchtvaart 285 
Onderzoeksorgaan Scheepvaart 117 
Onderzoeksorgaan Spoor 482 
Regulering luchthaven Brussel-Nationaal en spoor 859 
Veiligheid en Interopabiliteit Spoor (DVIS) 4.026 
Beleidscel  2.623 
Beliris 122.231 
EX-RMT 490 
Luchtvaart 37.639 
Belgocontrol  26.590 
Bijdragen aan internationale instellingen 557 
Luchtvaart 10.492 
Mobiliteit en spoorbeleid 2.949.316 
Andere 276 
Dotatie NMBS, Infrabel en HR Rail 2.930.355 
Duurzame mobiliteit 356 
Mobiliteit en spoorbeleid 4.796 
Toelagen intermodaal vervoer 13.533 
Overheidsbedrijven 97.594 
Belgacom – Plan PTS 150 
Dotatie bpost97.443 
Extern advies overheidsbedrijven  
Wegvervoer en Verkeersveiligheid 21.087 
Wegvervoer en Verkeersveiligheid 15.822 
Subsidie Vias Institute  5.265 
Scheepvaart  258 
CISE MAIDEN  258 
Scheepvaart 9.145 
Bijdragen aan internationale instellingen 203 
Herziening van het maritiem recht 150 
Maritiem Vervoer 133 
Scheepvaart 8.658 
Eindtotaal 3.282.696 
Back to top button