Over de FOD

2019 – Focus op het welzijn op het werk: een gezonde en productieve omgeving voor iedereen

Sinds enkele jaren is welzijn op de werkplek een echte factor in de productiviteit en een hefboom voor het behoud van talenten in organisaties. In de tweede helft van 2019 zijn binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer verschillende acties opgezet om de werkomgeving te verbeteren en de kwaliteit van het beroepsleven van onze medewerkers te verbeteren. Introductie van yogalessen, activiteiten tijdens de week van het welzijn, elektrische steps, nieuwe decoratie in de vergaderzalen… Het is belangrijk om van de werkplek een gezonde omgeving te maken voor iedereen. 

De start van het nieuwe schooljaar in september 2019 heeft veel nieuwe projecten geïnitieerd die erop gericht zijn de leefomgeving van onze collega’s te verbeteren, hieronder een kleine selectie: 

  • Nieuwe decoratie in de vergaderzalen  

Vergaderingen zijn een integraal onderdeel van het dagelijks leven van veel van onze medewerkers. Vergaderzalen onvermijdelijk ook. Het is daarom belangrijk dat deze drukke plaatsen aantrekkelijk zijn en bijdragen aan de productiviteit van onze medewerkers. Onze dienst Logistiek heeft eerst 2 zalen ingericht in het City Atrium in Brussel. Aangemoedigd door de positieve reacties werd het idee om de collega’s te betrekken een vanzelfsprekendheid. Via een enquête kozen de medewerkers uit een lijst van muurdecoraties die de vergaderzalen zouden opfleuren. Vanaf december 2019 werden dankzij de stemmen van collega’s 6 nieuwe zalen verfraaid door een externe firma. 

  • Introductie van yogalessen  

Regelmatig sporten is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van onze medewerkers. Met dit in het achterhoofd heeft de dienst Welzijn in september yogalessen georganiseerd. Deze sessies vinden elke week plaats tijdens de middagpauze, 1 uur om zich te herbronnen op de werkplek. 

Deze lessen kenden een ongekend succes in 2019. En het ziet ernaar uit dat het ook in 2020 het geval zal zijn. 

“Elke les biedt plaats aan twintig deelnemers en deze sessies zijn altijd volzet. Er is zelfs een wachtlijst van ongeveer 5 personen. Deze lessen worden ook in 2020 voortgezet en zijn al volgeboekt.” Johan Van Impe, coördinator Preventiedienst 

  • Elektrische steps  

Sinds de zomer van 2019 heeft de dienst Logistiek geïnvesteerd in 4 nieuwe elektrische steps. Medewerkers maakten kennis met dit duurzaam en praktisch vervoersmiddel in een workshop begeleid door een coach tijdens de week van de duurzame ontwikkeling, van 11 tot 14 juni.  

Medewerkers van de FOD reserveren deze steps regelmatig voor hun dienstverplaatsingen. In 2019 werden ze tussen september en december gemiddeld 5 keer per dag geboekt. 

“Bij Beliris voer ik controles uit op bouwwerven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voordat de elektrische steps werden aangeschaft, moesten we ons te voet of met het openbaar vervoer van de ene naar de andere site begeven. Met de e-steps kunnen we ons sneller en vlotter tussen deze sites verplaatsen. Hierdoor kunnen we meer tijd besteden op de werven zelf dan aan verplaatsingen naar en tussen de sites.” Christophe Bodart, werfcontroleur 

“Ik vervul verschillende functies binnen de FOD, onder andere die van chauffeur. Ik moet regelmatig voertuigen ophalen van een externe parkeerplaats of dossiers naar de kantoren van het Staatsblad brengen. Ik waardeer de steps omdat ze makkelijk te gebruiken zijn en met een snelheid van 25km/u rijden, ze laten me toe om tijd te besparen op deze verplaatsingen.” Mario Luis Medina Solis, chauffeur 

Ook bij deze toestellen zijn veiligheidsmaatregelen aangewezen: draag een helm, een fluorescerend hesje, knie- en elleboogbeschermers en ook handschoenen. Al deze uitrusting is beschikbaar bij de reservatie van een step. 

Om de multimodaliteit en het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen te bevorderen, zijn er ook dienstfietsen en openbaarvervoersbewijzen beschikbaar voor werknemers die dit wensen. 

  • Week van het welzijn  

Van maandag 21 tot donderdag 24 oktober 2019 organiseerde de cel Welzijn de vierde editie van de “Week van het welzijn”. Tijdens deze week zorgden 2 activiteiten voor een ware sensatie: een initiatie zelfverdediging voor vrouwen en de “fire escape truck”, een activiteit die op het eerste gezicht erg speels leek, maar ook erg leerrijk was. 

Met 50 deelnemers was de eerste activiteit een waar succes. De tweede, eveneens populaire activiteit, maakte het personeel bewust van het belang om in geval van brand zo snel mogelijk een uitweg uit huis te vinden en om voorzorgsmaatregelen te nemen om brand te voorkomen. 

“Bij brand heb je maar 3 minuten de tijd om je huis veilig te verlaten. In de ‘Fire Escape Truck’ krijg je 10 minuten de tijd om te ontsnappen uit de ‘Fire Escape Room’. Het doel van dit spel is om mensen bewust te maken van gevaarlijke situaties en voorwerpen die tot brand kunnen leiden, te laten zien hoe branddetectie werkt, te leren wat te doen in geval van brand, het belang van de “sleutel van de voordeur” aan te tonen, … “ Kathleen De Boose, medewerkster Preventiedienst 

Back to top button