HROver de FOD

2020 – Ondanks de gezondheidscrisis volgden de aanwervingen elkaar op

2020 is voor ieder van ons een heel moeilijk jaar geweest. Toch is onze FOD nooit gestopt met het garanderen van de continuïteit van zijn diensten en het verwelkomen van nieuwkomers om zijn teams te versterken. In dit heel bijzondere jaar 2020 hebben de aanwervingen de in 2019 behaalde scores zelfs overtroffen en hebben ze zich ook moeten aanpassen om uiteindelijk hetzelfde verwachte kwalitatieve resultaat te behalen. In die mooie uitdaging zijn we bijzonder goed geslaagd. 

De selectieprocedures hebben een tijdje stilgelegen in de eerste golf van de huidige gezondheidscrisis, tussen maart en mei 2020. Selor kon niet, zoals gewoonlijk, honderden mensen per dag samenbrengen om computertesten af te nemen voor de vele selectieprocedures van alle federale diensten. Reglementair was het ook niet mogelijk om selectiegesprekken vanop afstand, bijvoorbeeld via Teams, te organiseren. 

Dankzij een wijziging in de reglementering konden in de zomermaanden de selectiegesprekken toch via Teams georganiseerd worden. Onze selectiemedewerkers zijn er dan vol tegenaan gegaan om zowel de opgeschorte procedures opnieuw op te pikken, als nieuwe publicaties te lanceren. De cijfers voor 2020 mogen dan ook gezien worden. 

Enkele cijfers voor 2020 

In 2020 kon de FOD 110 medewerkers aanwerven, waaronder 24 contractuele medewerkers, 73 stagiairs en 13 statutairen, via federale mobiliteit. 

De FOD wierf 50 medewerkers binnen het niveau A aan, 34 binnen het niveau B, 21 binnen het niveau C en 5 medewerkers binnen het niveau D. 

28 medewerkers werden aangeworven voor de ondersteunende diensten en 82 medewerkers voor de inhoudelijke diensten. 

Een welkome transversale samenwerking 

Om ervoor te zorgen dat alle aanwervingsfasen zo vlot mogelijk verliepen, kon de stafdienst P&O profiteren van een keten van interne ondersteuning binnen de FOD. 

De dienst communicatie heeft de vacatures in de kijker gezet en heeft in 2020 acties campagne gevoerd via de sociale mediakanalen. 

Ook de dienst Logistiek bewees weer eens een belangrijke en betrouwbare partner te zijn. Vaak was er nauwelijks iemand op kantoor maar waren de collega’s van het onthaal toch trouw op post om onze kandidaten warm te onthalen en de goede richting te wijzen. 

Daarnaast kreeg de SD P&O in mei 2020 de boodschap dat Selor onvoldoende testcapaciteit had om de geïnformatiseerde testen in grote aantallen en met de vereiste veiligheidsmaatregelen bij hen te hervatten. De medewerkers van Logistiek hebben in sneltempo een grote ruimte “coronaproof” ingericht om veilig kandidaten te kunnen onthalen. De collega’s van de SD ICT zorgden voor goed werkende laptops en een degelijke netwerkconfiguratie om toegang tot de selectietesten te verkrijgen. 

Onze eigen FOD-testruimte 

Onze SD P&O had al eerder geëxperimenteerd met decentraal testen, waarbij ze vanop afstand verbinding maken met de Selor-testomgeving. In mei 2020 hebben ze dan de stap gezet om een eigen testlokaal in te richten zodat we ook onafhankelijk van Selor geïnformatiseerde testen kunnen afnemen. Toen de eerste kandidaten in de zomer van 2020 hun test kwamen afleggen, liep alles op wieltjes en zo loopt het vandaag nog steeds. 

En dankzij een wijziging in de reglementering konden we in de zomermaanden ook selectiegesprekken via Teams organiseren. Onze selectiemedewerkers zijn er dan vol tegenaan gegaan om zowel de opgeschorte procedures opnieuw op te pikken, als nieuwe publicaties te doen. De cijfers voor 2020 mogen dan ook gezien worden. 

Een versnelling hoger geschakeld aan het einde van het jaar 

Op het einde van het jaar wilden ze niet enkel de reguliere selectieprocedures laten verderlopen, maar ook het engagement van onze organisatie waarmaken om tweejaarlijks bevorderingen naar het hoger niveau te publiceren. 

Daarbovenop kreeg onze FOD eind oktober 2020 de mogelijkheid om een aantal jongeren een eerste werkervaring bij de overheid te laten opdoen via een startbaanovereenkomst. Hiervoor publiceren ze vacatures via Forem, VDAB en Actiris. Het vergde het uiterste van het team om dit allemaal binnen de laatste maanden van het jaar ingepland te krijgen, maar het werd een inspanning waar ze met trots op mogen terugkijken. 

Back to top button