BudgetOver de FOD

2020 – Budget

Inkomsten 

In 2020 bedroegen de inkomsten in totaal € 389.702.000. De voornaamste inkomstenbronnen waren de winstdeelname in Proximus (€ 271.331.353) en de kinderbijslagbijdragen van werknemers van overheidsbedrijven die de FOD tijdelijk ontvangt in het kader van de zesde staatshervorming (€ 61.475.282). 

Ontvangsten in € 1.000 
Spoor 11 
Luchtvaart 5.658 
Scheepvaart 2.934 
Wegvervoer 26.286 
Beliris 2.979 
Dividend Proximus 271.331 
Kinderbijslagbijdragen 61.475 
Provisie Terro NMBS/Infrabel 3.011 
Diverse Ontvangsten 16.017 
TOTAAL 389.702 

Uitgaven 

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft in 2020 in totaal € 3.933.759.000 uitgegeven. Het gros van de middelen gaat naar de dotaties voor de NMBS, Infrabel en HR Rail (€ 3.535.161.000) enerzijds en aan bpost (€ 100.894.000) anderzijds. 

Uitgavenin € 1.000  
Algemeen beheer            53.719  
ICT            13.486  
Algemeen beheer (niet ICT)            23.144  
Toelagen inzake mobiliteit en vervoer                      8 
Schadevergoedingen            17.081  
Autonome diensten              7.434  
Ombudsdienst Luchtvaart                   14  
Ombudsdienst Spoor              1.106  
Air Accident Investigation Unit (Belgium)                 326  
Onderzoeksorgaan Scheepvaart                 181  
Onderzoeksorgaan Spoor                 486  
Regulering luchthaven Brussel-Nationaal en spoor              1.002  
Veiligheid en Interopabiliteit Spoor (DVIS)              4.319  
Beleidscel              2.312  
Beliris          98.456  
EX-RMT                439  
Luchtvaart          85.062  
skeyes           73.731  
Bijdragen aan internationale instellingen                 525  
Luchtvaart            10.806  
Mobiliteit en spoorbeleid     3.554.160  
Internationale toelages & studies en audits                306  
Dotatie NMBS, Infrabel en HR Rail       3.535.161  
Duurzame mobiliteit                 146  
Mobiliteit en spoorbeleid              5.228  
Toelagen gecombineerd en verspreid vervoer           13.319  
Overheidsbedrijven        101.054  
Proximus – Plan PTS                 160  
Dotatie bpost         100.894  
Wegvervoer en Verkeersveiligheid          21.280  
Wegvervoer en Verkeersveiligheid            15.552  
Subsidie Vias Institute               5.728  
Scheepvaart              9.843  
CISE MAIDEN                    10  
Bijdragen aan internationale instellingen                 221  
Herziening van het maritiem recht                 103  
Scheepvaart              9.509  
Eindtotaal     3.933.759  
Back to top button