Scheepvaart

2018 – Herdenking 1ste Wereldoorlog met tentoonstelling “1914-1918 – De oorlog op zee”

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I dook de FOD Mobiliteit en Vervoer in haar eigen archieven. De documenten van het ministerie van het Zeewezen  (de voorloper van de FOD Mobiliteit) schetsen een beeld van het leven van de Belgische zeelui en de rol van de Belgische marine tijdens dit conflict. De documenten werden o.a. tentoongesteld in het War Heritage Institute.

Deze unieke documenten uit de rijke archieven van de FOD Mobiliteit en Vervoer bieden een blik op de rol van de Kaiserliche Marine, de Belgische reders, de Commission for Relief die instond voor de bevoorrading van de achtergebleven bevolking, én op de levens van onze Belgische vissers en kadetten en de ambtenaren die aan de slag waren in Le Havre of in Londen.

Dankzij de medewerking van het War Heritage Institute konden deze archieven voor het eerst aan het grote publiek getoond worden. Samen met stukken van de vzw ‘De vrienden van het lucht- en ruimtevaartmuseum’ vormden ze de tentoonstelling “1914-1918: Onze vergeten helden op zee en in de lucht”

Deze tentoonstelling werd op donderdag 24 mei 2018 officieel geopend, in aanwezigheid van minister van Defensie Steven Vandeput en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer. Medewerkers van het DG Scheepvaart waren aanwezig tijdens de inhuldiging om de bezoekers met verhalen en anekdotes te gidsen doorheen de expo.

Na de zomer reisde de expo verder. Van 21 september tot 28 oktober was ze te bezoeken in het Natiënhuis in Antwerpen onder de titel “Ons Maritiem erfgoed”. De tentoonstelling werd voor deze gelegenheid aangevuld met bijzonder fotomateriaal van scheepswrakken uit de twee wereldoorlogen kort bij de Belgische kust. Deze onderwaterschatten zijn nu beschermd als cultureel erfgoed.

Ten slotte, op 8 en 9 november 2018 was de expo te zien tijdens een uniek totaalspektakel ‘Flanders Fields’ ter gelegenheid van de eeuwherdenking van de Wapenstilstand door de Kunsthumaniora​Antwerpen.  

Back to top button