Scheepvaart

2018 – België trekt internationaal aan de kar voor minder CO2 uitstoot in de scheepvaart

In april 2018 bereikten 173 lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), onderdeel van de Verenigde Naties, een akkoord om de CO2 uitstoot door schepen met de helft te verminderen tegen 2050. Onze experten van DG Scheepvaart speelden een beslissende rol tijdens deze onderhandelingen. 

Actieve sleutelrol  

In 2017 en 2018 organiseerde IMO bijkomende werkgroepen om een strategie voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart uit te werken. Experten van de FOD Mobiliteit en Vervoer namen, als vertegenwoordiger van de Belgische staat, actief deel aan deze werkgroepen o.a. door het indienen van tekstvoorstellen. Zij werkten nauw samen met enkele Europese staten en eilandstaten uit de Stille Oceaan. Deze groep werd informeel de Shipping High Ambition Coalition genoemd. Medewerkers van de FOD namen het voorzitterschap van deze coalitie op. Daarnaast werden ze ook door het secretariaat van IMO gevraagd om samen met Chinese collega’s de onderhandelingen over de klimaatstrategie te faciliteren. 

Ook zwaveluitstoot aangepakt 

In oktober 2018 werd beslist om ook de zwaveluitstoot van de scheepvaart te verlagen. Ca. 12 procent van de zwaveluitstoot wereldwijd komt van schepen. Maar de kentering is ingezet. Zeeschepen mogen vanaf 1 januari 2020 niet meer varen op brandstof die meer dan een half procent zwavel bevat.  Schepen die in de Noordzee varen mogen sinds 2015 al niet meer dan 0,1% zwavel uitstoten. De scheepvaartinspecteurs van de FOD Mobiliteit beschikken over nieuwe apparatuur om dit snel aan boord te controleren.  

Back to top button