Scheepvaart

2019 – De FOD Mobiliteit en Vervoer zet zich in voor het klimaat en de bescherming van de oceanen

De FOD Mobiliteit en Vervoer draagt bij aan de Europese Green Deal, een belangrijk klimaatakkoord, en neemt een voortrekkersrol op voor alle maatregelen met betrekking tot sustainable and smart mobility. Deze omvatten de alternatieve brandstoffen, het gecombineerd vervoer en de capaciteit van de spoor- en waterwegen. 

Verklaring van Brussel 

In februari 2019 nam de FOD Mobiliteit deel aan de internationale conferentie Climate Change and Oceans Preservation in Brussel, samen met de FOD Volksgezondheid en talrijke andere internationale organisaties uit niet minder dan 35 landen. Deze conferentie resulteerde in de Verklaring van Brussel, die zich ertoe verbindt om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, zodat de inwoners van de Europese archipels hun land niet verliezen door de stijging van de zeespiegel. Het akkoord is gericht op wetenschappelijk onderzoek en handelen. 

Focus op de oceanen 

In het najaar nam de FOD Mobiliteit en Vervoer ook deel aan verschillende internationale klimaatevenementen, waaronder de klimaattop (Climate Action Summit) in New York op 23 september 2019. België werd vertegenwoordigd door premier Charles Michel en ministers Alexander De Croo en Philippe De Backer. Charles Michel benadrukte het engagement van België in de internationale onderhandelingen over de oceaan, het zeevervoer, de verontreiniging van de zee, en de offshore hernieuwbare energieën. 

Op dezelfde dag organiseerde de FOD Mobiliteit een evenement bij de Verenigde Naties om concrete maatregelen te bekijken die kunnen worden genomen opdat de verbintenissen van de Verklaring van Brussel worden nagekomen. Minister De Backer benadrukte onze inspanningen op het gebied van zeevervoer, verontreiniging, decarbonisatie, brandstofdiversificatie, enz. Het debat werd afgesloten met een aantal concrete en haalbare aanbevelingen op het vlak van het oceaanlawaai (onderwatergeluiden).  

Tot slot was de FOD Mobiliteit en Vervoer ook nauw betrokken bij de organisatie van de Belgische workshop over het oceaanklimaat. Benoit Adam, klimaatexpert bij het directoraat-generaal Scheepvaart: Tijdens deze workshop werd bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop het zeevervoer zo weinig mogelijk koolstof zou uitstoten. Het was een van de weinige evenementen rond het thema oceanen, en de workshop kreeg dan ook veel belangstelling en lof.” 

Back to top button