Scheepvaart

2020 – Opening van een nieuw examencentrum in Wallonië

In juli 2020 heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer in Namen een examencentrum voor de pleziervaart ingehuldigd. Dit is een primeur voor Wallonië, na een verzoek van de minister van Mobiliteit François Bellot in 2017, aangezien deze examens voordien enkel in Oostende, Berchem en Brussel konden worden afgelegd. 

Dit nieuwe examencentrum werd in een gebouw van de FOD Financiën ingericht, niet ver van het station van Namen en van de samenvloeiing van de Maas en de Samber. De theorie-examens voor de pleziervaart (examens voor beperkt stuurbrevet, algemeen stuurbrevet, brevet yachtman en radarbrevet) kunnen elke maandag op de computer worden afgelegd. Het aanbod zou naargelang van de vraag kunnen worden uitgebreid. 

Een gebrek aan Waalse kant 

Tot nu toe werden voor deze examens drie centra gebruikt: Brussel, Berchem en Oostende. Aangezien geen van deze centra in Wallonië is gevestigd, had François Bellot, toenmalig minister van Mobiliteit, de FOD Mobiliteit en Vervoer gevraagd om in dit gewest een nieuw centrum op te richten, een verzoek dat ook door Waalse parlementsleden in een resolutie van 25 april 2018 werd gedaan.  

Vervolgens werden verschillende vestigingsmogelijkheden geëvalueerd om lokalen te selecteren die aan bepaalde criteria voldeden, zodat de examens in optimale omstandigheden zouden kunnen worden afgelegd. Uiteindelijk werd gekozen voor de lokalen van de FOD Financiën in Namen. 

“Zodra de keuze was gemaakt, zijn we samen met onze collega’s van de FOD Financiën en de Regie der Gebouwen begonnen met de installatie van het materiaal dat nodig was om het centrum te openen.“, verklaart Eugeen Van Craeyvelt, directeur-generaal van het DG Scheepvaart. 

Deze ligging heeft verschillende voordelen, want Namen ligt centraal in Wallonië, en de pleziervaart wordt er beoefend, vooral op de Maas.  

De opening van dit eerste vaarexamencentrum in Wallonië is een goed voorbeeld van samenwerking tussen de FOD Mobiliteit en andere instanties, zoals de FOD Financiën en de Regie der Gebouwen. Het duidt ook op een nieuwe fase in de evolutie van de pleziervaart in België en zou zeker moeten bijdragen tot de ontwikkeling van deze sector in het Waalse Gewest. 

Back to top button