Scheepvaart

2020 – Belgische Vlag economisch aantrekkelijker dankzij administratieve en wettelijke vereenvoudigingen

Sinds 2020 worden de registratiekosten en retributies voor de scheepvaart op een nieuwe marktconforme manier berekend. Ook de inning van deze kosten werd sterk vereenvoudigd.  

Deze vernieuwingen maken het voor de rederijen nu ook economisch aantrekkelijk om onder Belgische Vlag te varen. Hiermee werd de laatste hindernis overwonnen om de Belgische vlag opnieuw te doen groeien, verjongen en vergroenen. 

Een belangrijke vernieuwing: de registratie van schepen op basis van netto tonnage  

De overheid rekent retributies aan om zeeschepen te registreren onder Belgische vlag, certificaten af te leveren, schouwingen en inspecties uit te voeren en binnenschepen te boek te stellen.  

Voorheen werd de retributie om een schip in te vlaggen berekend op basis van de waarde van het schip. Voor nieuwe schepen liepen de kosten vaak te hoog op waardoor veelal oudere schepen onder Belgische vlag gebracht werden. Cijfers tonen aan dat slechts één derde van de schepen die door de Belgische reders gecontroleerd worden, ook effectief onder Belgische Vlag is ingeschreven.   

In het nieuwe systeem wordt de retributie berekend op basis van de netto tonnage van het schip. Dit systeem sluit nauw aan bij onze belangrijkste concurrerende vlaggenstaten en is veel interessanter voor nieuwe en duurdere hoogtechnologische schepen.   

Administratieve vereenvoudiging  

De retributies worden niet alleen op een nieuwe, marktconforme manier berekend, ook de inning ervan werd sterk vereenvoudigd. In plaats van vele kleine facturen per certificaat betalen rederijen nu slechts één factuur per jaar. Een vereenvoudiging die zowel voor de rederijen als voor de overheid veel tijd bespaart.   

Sterkere internationale positie van de Belgische Vlag  

Op het internationale toneel is de Belgische overheid een felle pleitbezorger van verregaande milieumaatregelen voor de scheepvaart wat ook in lijn ligt met de Europese ambities. Het milieuvriendelijker maken van schepen vraagt echter  grote financiële investeringen.  

Nu het nieuwe retributiessysteem in voege is getreden, werd de laatste hindernis overwonnen om onze Belgische vlag opnieuw te doen groeien, verjongen en vergroenen. De positie van de Belgische vlag in de internationale scheepvaart zal versterken en het biedt onze reders de nodige zekerheden om elke dag opnieuw onze welvaart te ondersteunen. 

Back to top button