Luchtvaart

2018 – FOD Mobiliteit levert certificaat voor nieuw opleidingscentrum voor luchtverkeerleiders

Begin 2018 krijgt DG Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer de vraag om het nieuwe opleidingscentrum Entry Point North Belgium te certifiëren. Het opleidingscentrum is een joint venture tussen het Zweedse Entry Point North met verschillende vestigingen in Europa en skeyes, de Belgische beheerder van het luchtverkeer. De certificatie werd eind augustus succesvol afgerond zodat het opleidingscentrum in september de eerste studenten kon verwelkomen. Ook in de toekomst zullen medewerkers van de FOD Mobiliteit erop blijven toezien dat de opleidingen aan de Europese standaard voldoen om zo de veiligheid van het Belgisch luchtruim te verzekeren. 

Audit voor kwaliteitsvolle opleiding 

Binnen de Europese Unie worden alle organisaties die trainingen voor luchtverkeerleiders aanbieden op een zelfde manier gecertifieerd en opgevolgd. De opleidingen beantwoorden dus overal aan dezelfde standaard.  Goed opgeleide luchtverkeerleiders zijn immers belangrijk voor een veilige luchtvaart in België en de EU.  In België worden certificatie en audits uitgevoerd door de Belgische toezichthoudende instantie voor luchtvaartnavigatiediensten binnen het DG Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hun werk wordt gecontroleerd door EASA, het European Aviation Safety Agency. 

Controle van documenten en faciliteiten 

Het certificatieproces van een opleidingscentrum bestaat uit een document review waarbij o.a. de quality en safety managementhandboeken worden gecontroleerd en een controle van de faciliteiten en de uitrusting van het opleidingscentrum. Daarbij wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de simulatoren een voldoende realistische weergave bieden. De audit vond plaats in het opleidingscentrum bij skeyes in Steenokkerzeel.  

In de zomer 2018 werd de audit succesvol afgesloten en kreeg Entry Point North Belgium het gevraagde certificaat. Zij zullen ook in de toekomst op regelmatige basis het opleidingscentrum blijven controleren. 

Entry Point North Belgium 

In september 2018 opende het centrum. Het biedt opleidingen voor aspirant- en operationele luchtverkeersleiders in België. Het zal ook Technical Engineering-, Safety-, Luchtvaartinformatie-, Meteorologie- en andere opleidingen aanbieden, afgestemd op de opleidingsbehoeften van skeyes en andere klanten. De opleiding zal gegeven worden in samenwerking met personeel van skeyes. 

Back to top button