Luchtvaart

2019 – FOD verdedigt Europese belangen op internationale hoogmis van de burgerluchtvaart

In 2019 vond de driejaarlijkse Algemene Vergadering van de International Civil Aviation Organization (ICAO) plaats in Montreal. De ICAO, een agentschap van de Verenigde Naties, bepaalt de internationale regelgeving voor de burgerluchtvaart. De Belgische delegatie bestond uit experten van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zij verdedigden en ondersteunden er de Europese standpunten. 

De Algemene Vergadering van de ICAO is de belangrijkste vergadering voor de burgerluchtvaart. Daar worden de principes en aanpak in de burgerluchtvaart voor de komende jaren vastgelegd. Dit gebeurt in vele thematische vergaderingen waar de standpunten worden bepaald. Het is dus belangrijk om hieraan actief deel te nemen om de Europese visie en belangen samen met de andere lidstaten te verdedigen.  

Het grote werk zit in de voorbereiding. Experten van het DGLV nemen deel aan vergaderingen op regionaal, nationaal en Europees niveau om te onderhandelen en te komen tot een gedragen standpunt. Deze standpunten op EU niveau moeten op de Algemene Vergadering van de ICAO verdedigd worden. Het is belangrijk om de internationale partners mee te krijgen in deze visie en de Europese standpunten in deze zin ook door te voeren.  

Kris Clarysse, hoofd van de strategische cel van het DGLV: “Net als 3 jaar geleden, was er veel aandacht voor klimaat. Steun aan de regeling voor koolstofcompensatie en  -vermindering in de internationale luchtvaart werd met een duidelijke meerderheid herbevestigd. 

Verder werd ook de resolutie over klimaatverandering aangenomen en afgesproken om tegen de volgende ICAO Assembly in 2022 opties uit te werken voor het behalen van een vermindering van de CO2-uitstoot op lange termijn.”  

An De Lange, coördinator internationaal beleid luchtvaart: “De Europese lidstaten hechten veel belang aan bijstand aan slachtoffers van luchtvaartongevallen. Slachtoffers en hun familie moeten dezelfde soort hulp krijgen waar ook ter wereld het ongeluk gebeurt. Dit voorstel kreeg een overweldigende steun op de Algemene Vergadering.  

Een andere Europese prioriteit is de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Ook op dit vlak zijn er op niveau van ICAO stappen vooruit gezet in de harmonisering en de uitvoering van betere regelgevende praktijken en het verbeteren van de ervaring van de passagiers.” 

De Belgische delegatie kijkt met veel voldoening terug op deze editie van de Algemene Vergadering. Samen met onze Europese partners zijn we erin geslaagd om onze standpunten op verschillende thema’s ingang te doen vinden. 
 

ICAO Algemene Vergadering 2019 in cijfers 

  • 182 van 193 lidstaten waren aanwezig 
  • Meer dan 3.000 deelnemers 
  • 640 documenten en rapporten 
  • 10 vergaderdagen, 34 sessies 

Back to top button