Luchtvaart

2020 – Onderhoudsvergunning voor zweefvliegtuigen nu volgens EU standaard

Om veiligheidsredenen mag het onderhoud aan vliegtuigen uitsluitend uitgevoerd worden door daartoe bevoegde personen. Vanaf 1 oktober 2020 moeten onderhoudstechnici  van zweefvliegtuigen een vergunning bezitten die overeenstemt met de nieuwe Europese regelgeving. Om deze overgang goed voor te bereiden startte DG Luchtvaart een task force op met leden uit de eigen dienst, uit de Belgische Federatie Zweefvliegen en de stafdienst ICT. 

Van nationale naar Europese wetgeving 

Onderhoudstechnici van vliegtuigen moeten voldoen aan de Europese standaard die is voorgeschreven door het European Aviation Safety Agency (EASA) in de Part 66 regelgeving.  

Deze EASA Part 66 regelgeving werd als te zwaar beschouwd voor onderhoudstechnici (officiële term is certificeringspersoneel) van zweefvliegtuigen en EASA werkte voor deze groep een lichtere – Part 66 Light – standaard uit. Deze wetgeving is sinds 30 september 2020 van kracht. 

Voorheen was de vorming en de uitreiking van de vergunningen voor onderhoudstechnici van zweefvliegtuigen een verantwoordelijkheid van de Koninklijke Belgische Aëroclub / Belgische Federatie Zweefvliegen weliswaar onder toezicht van het DG Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Deze vernieuwing is voor de zweefvlieggemeenschap behoorlijk ingrijpend. De onderhoudstechnici moeten nu beantwoorden aan vereisten die uniform gelden in alle Europese lidstaten. Dit betekent dat een aantal bijkomende training heeft moeten volgen en/of examens moest afleggen.  

Samenwerking met de zweefvliegsector  

Om de overgang naar de nieuwe EASA verplichtingen voor te bereiden werd er een task force opgericht. Deze task force was samengesteld uit leden van alle regionale zweefvliegfederaties en leden van de technische directie en directie vergunningen van het DG Luchtvaart. 

Michel Pihard, Bestuurder van de Belgische Federatie Zweefvliegen: “Al sinds 2015 bereidt onze federatie zich voor op deze nieuwe wetgeving. Het was een lang proces met een grote impact op onze sector en onze leden.  

We hebben het handboek voor het onderhoud van zweefvliegtuigen aangepast om de vergunningen van onderhoudstechnici te laten overeenstemmen met de kwalificaties van de nieuwe Part 66 Light. Alle logboeken van de onderhoudstechnici werden geanalyseerd om de nieuwe kwalificaties toe te kennen. En er werd een conversieverslag opgemaakt om de nieuwe vergunningen te kunnen uitreiken.  

Hiermee is het werk nog niet afgerond! We moeten nog een opleidingsprogramma opstellen voor onze onderhoudstechnici volgens de regels van EASA. Er ligt dus nog werk op de plank.” 

Digitalisering 

Met de overheveling van deze nieuwe bevoegdheden voor het DG Luchtvaart, werd er ineens werk gemaakt van een nieuwe digitale toepassing voor het aanvragen en het beheren van deze vergunningen. Met deze digitalisering beantwoordt het DGLV de vraag vanuit de sector naar administratieve vereenvoudiging. 

De nieuwe toepassing werd door de stafdienst ICT van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkeld. Hiervoor werden nieuwe functionaliteiten en een structuur van complexe regels geïmplementeerd. Vervolgens werd alles getest met realistische testdossiers.  

Deze toepassing vraagt bovendien ook basisgegevens over de houder van de PART66-licentie op uit het nationaal rijksregister. Daarnaast werden de betalingsprocessen geautomatiseerd.  

Uitreiking van het eerste certificaat  

Op 15 oktober 2020 werd de allereerste Belgische Part 66 Light licentie uitgereikt aan Luc Beerts. Luc Beerts was als algemeen coördinator voor de Belgische Zweefvliegfederatie een sturende kracht in heel deze vernieuwing.  

Op de foto van links naar rechts:  
1. Vincent Devillez, coördinator voor de Franstalige federatie Zweefvliegen 
2. Michel Pihard, Voorzitter Belgische Federatie Zweefvliegen 
3. Luc Beerts, algemeen coördinator voor de Belgische Zweefvliegfederatie 
4. Kris Van Humbeeck, Java Development Manager, SD ICT  
5. Philippe D’homme, directeur directie Vergunningen, DG Luchtvaart 
6. Marcus Geysemans, Technisch deskundige, DG Luchtvaart 
7. Laurent Vandescuren, Adviseur, DG Luchtvaart 
8. Michael De Gols, Senior ontwikkelaar & Projectleider PART66, SD ICT 
Back to top button