Luchtvaart

2020 – Vereenvoudigde Europese regels voor pilootvergunningen van zweefvliegtuigen en ballonnen

Sinds 8 december 2020 zijn nieuwe Europese regels van kracht voor pilootvergunningen van zweefvliegtuigen en ballonnen. De nieuwe regelgeving is eenvoudiger en geeft meer bevoegdheden aan de organisaties op het terrein. 

Voor de nieuwe wetgeving had Europa uniforme regels voor alle sectoren van de luchtvaart. Maar de strenge regels die gelden voor de commerciële luchtvaart, waren vaak te complex voor de recreatieve luchtvaart. Daarom werd een aparte vereenvoudigde Europese wetgeving voor zweefvliegtuigen en ballonnen uitgewerkt. Met deze nieuwe wetgeving verdwijnen ook de parallelle nationale systemen. 

Minder tussenkomst van de overheid 

Naast minder complexe regels zorgt de nieuwe wetgeving er ook voor dat er meer opvolging op het terrein mogelijk is. Er geldt nu een nieuw systeem voor instructeurs op basis van recente ervaring en voortdurende vorming. Een instructeur moet zich niet meer bij het Directoraat-generaal Luchtvaart aanbieden voor een vernieuwing van het certificaat, omdat er geen vervaldatum meer op vermeld staat. Ook een aantal uitbreidingen komen niet langer op de vergunning zelf en moeten dus niet meer door het DG Luchtvaart toegevoegd worden. Voor de examinatoren zelf geldt er wel nog een geldigheidduur van het certificaat, maar die bedraagt nu vijf jaar in plaats van drie. 

Overgangsperiode 

Het DG Luchtvaart heeft de overgang naar het nieuwe systeem in goede banen geleid. Voor studenten die met hun opleiding nog volgens de vroegere regels gestart zijn en een zweefvliegtuigvergunning willen behalen, gold een overgangssysteem waarbij hun opleiding zonder bijkomende eisen in het nieuwe systeem werd overgenomen. Sinds 8 april 2021 start iedereen in de nieuwe opleiding. Voor ballonvergunningen hebben studenten van wie de opleiding nog in het vroegere nationale systeem gestart was, tot het einde van 2021 de tijd om hun opleiding af te werken. Nieuwe opleidingen vallen onder het nieuwe systeem. 

De bestaande pilootvergunningen voor zweefvliegtuigen en ballonnen zijn bovendien omgezet naar de nieuwe lay-out. In België zijn 1.361 piloten houder van een vergunning voor zweefvliegtuigen en 256 piloten houder van een vergunning voor ballonnen die door het DG Luchtvaart werden uitgereikt.  

Back to top button