Luchtvaart

2019 – De Nationale toezichthoudende instantie kent het certificaat van luchtverkeersleider toe aan skeyes

De Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services (BSA-ANS) van de FOD Mobiliteit en Vervoer staat in voor de certificering van luchtverkeersleider skeyes en het toezicht op zijn diensten. In 2019 gaf de BSA-ANS haar nieuwe certificaat van luchtverkeersleider aan skeyes af. 

Als verlener van luchtvaartnavigatiediensten aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen is skeyes onderworpen aan de Europese regelgeving ter zake. Door de ontwikkeling van deze regelgeving vallen sinds 2 januari 2020 een aantal bijkomende diensten onder deze certificering.  

In november en december 2019 voerde de BSA-ANS audits uit bij skeyes om hun tactisch luchtruimbeheer en hun beheer van de luchtverkeersstromen grondig te controleren. Op basis van de succesvolle resultaten van deze audit heeft de Belgische instantie op 17 december 2019 aan skeyes een nieuw certificaat als ATM/ANS-dienstverlener uitgereikt. 

Dit certificaat is voortaan bovendien gebaseerd op de “nieuwe gemeenschappelijke eisen” (New Common Requirements), zoals bepaald door Europese Verordening 2017/373, en vervangt het vorige certificaat van skeyes. Dit is een belangrijke stap in de naleving door skeyes van deze regelgeving, en volgt op een intense samenwerking tussen de BSA-ANS en skeyes gedurende de laatste 2 jaren, zegt Kris Clarysse, hoofd van BSA-ANS binnen het DG Luchtvaart van de FOD Mobiliteit. 

Dit project werd ook gecoördineerd met de partners van FABEC, een gemeenschappelijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim. 

Back to top button