Luchtvaart

2020 – 100 jaar burgerluchtvaart

In 2020 bestond het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) 100 jaar. Om dit te vieren, schreven enkele medewerkers van de FOD Mobiliteit en Vervoer een reeks artikels, telkens over een ander aspect van de Belgische luchtvaart. Deze verhalen tonen de evolutie van het DGLV over de jaren heen. Het eindresultaat is de brochure ‘100 jaar ten dienste van de burgerluchtvaart’. 

Het DGLV speelt al jaren een belangrijke rol binnen de luchtvaartsector. Op 21 februari 1920 werd Kolonel Roland Van Crombrugge de eerste directeur-generaal van het Beheer der Luchtvaart. Het DGLV maakte toen nog deel uit van het Ministerie van Oorlog. Hiermee werd België een van de eerste landen ter wereld met een luchtvaartadministratie. 

In de loop van de jaren veranderden de verantwoordelijkheden van het DGLV. De sector maakte dan ook een enorme groei mee in de vorige eeuw, tot op de dag van vandaag. Het gaat onder andere om het beheer van het civiele luchtvaartregister, het toezicht in het domein van de operaties, de luchtwaardigheid, de vliegvelden, de pilootvergunningen, de productie van vliegtuigen en het milieubeleid. 

Zo kijkt het DGLV steeds naar de toekomst. Of het nu gaat om de eenmaking van het luchtruim, elektrisch vliegen, Urban Air Mobility of enige andere evolutie binnen de luchtvaart, het DGLV zal er steeds op toezien dat deze zo veilig en efficiënt mogelijk kan gebeuren.  

Back to top button