Spoorbeleid

2018 – Aantal inspecteurs voor beveiliging spoorwegen fors uitgebreid

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een coördinerende rol inzake beveiliging van de mobiliteit, zowel voor luchtvaart, scheepvaart, wegvervoer als voor spoorvervoer. De laatste jaren staat dit thema hoog op de (internationale) politieke agenda. De reglementering breidt uit en het handhavingsbeleid verstrengt. Voor deze opdracht met groeiend takenpakket werden in een aanwervingsgolf van eind 2017 en 2018 vier nieuwe medewerkers bij de inspectiedienst voor spoorwegbeveiliging aangeworven.  

Inspectie van de nationaal kritieke spoorweginfrastructuur 

Eén van de  belangrijkste taken van dit team is het uitvoeren van inspecties op nationaal kritieke spoorweginfrastructuur bij de spoorwegexploitanten, voornamelijk bij Infrabel en de NMBS.  
Dit betekent controleren of  

  • het beveiligingsplan van de exploitant voldoet,  
  • de interne beveiligingsmaatregelen voorzien in dit plan worden uitgevoerd,  
  • het contactpunt beveiliging 24u/24u bereikbaar is voor de overheid, 
  • de exploitant regelmatig het plan en de communicatie test door middel van oefeningen.  

Dankzij de recente uitbreiding van het team is het mogelijk om alle 19 sites jaarlijks te inspecteren, met aangekondigde én onaangekondigde controles.  

Uitwerking reglementair kader 

De uitbreiding van het reglementair kader zorgt er ook voor dat de directie betrokken wordt bij de  verschillende facetten in verband met beveiliging zoals screening, nationale kritieke infrastructuur en de werkzaamheden van de Netwerk -en Informatiesystemen (NIS). Heel wat van het voorbereidend werk van het team in 2018 zal in 2019 gerealiseerd worden. De aanpak van de FOD Mobiliteit en Vervoer werd door verschillende andere instanties overgenomen. 

Nauw samenwerken binnen de FOD, de federale overheid en de sector 

De inspecteurs en experten werken samen met vele partners en organisaties. Binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer zitten zij mee aan tafel met de interne crisiscel en de Nationale Autoriteit voor de Beveiliging van het Spoor. 

Op federaal niveau zijn er samenwerkingen met o.a. het Centrum voor Cybersecurity België, FOD Binnenlandse Zaken, de nationale veiligheidsoverheid, de federale crisiscel, het OCAD.   

Binnen de spoorwegsector nemen ze een coördinerende rol op met contacten met Infrabel, NMBS, andere operatoren, spoorwegpolitie, inlichtingendiensten, … .  

Multidisciplinair team 

Het team bestaat nu uit 6 medewerkers. Ieder met een andere achtergrond en ervaring. Een multidisciplinair team waar ieder lid vanuit zijn eigen vakgebied kennis en invalshoeken aanbrengt is een belangrijke meerwaarde, zeker in een breed domein zoals beveiliging.  

Back to top button