Spoorbeleid

2020 – BOOST-plan 2021: 100 miljoen euro bijkomende spoorweginvesteringen!

Spoorvervoer is een van de meest duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijzen. Het dient zich aan als een oplossing voor de uitdagingen van morgen op het gebied van klimaat en verkeersopstoppingen. Het optrekken van het modale aandeel van het spoor voor zowel het reizigers- als goederenvervoer is dan ook een doelstelling van onze regering. Om nieuwe reizigers en bedrijven aan te trekken die gebruik willen maken van het spoor, zijn er investeringen nodig om het spoor tot de spil te maken van een modern, aantrekkelijk en efficiënt openbaar vervoersaanbod. 

Eind 2020 heeft de ministerraad in het kader van het nationale herstelplan bijkomende investeringen in het spoor goedgekeurd. Deze financiering moet de openbare spoorbedrijven – Infrabel en de NMBS – in staat stellen de nodige investeringen te doen om het netwerk te moderniseren en te beveiligen en de spoordiensten voor iedereen toegankelijk te maken.  

75 miljoen euro voor Infrabel en 25 miljoen euro voor de NMBS 

Het BOOST-plan voorziet in investeringen ten belope van 100 miljoen euro, als volgt verdeeld: 75 miljoen euro voor Infrabel en 25 miljoen euro voor de NMBS. Deze subsidies zijn bedoeld om de volgende doelstellingen versneld te behalen:   

  • de verbetering van de betrouwbaarheid en de veiligheid van het spoorwegsysteem;  
  • de verbetering van de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem; en 
  • de verbetering van de stiptheid van de spoordiensten. 

Dit plan maakt deel uit van een ruimer investeringsprogramma dat tot 2024 loopt. 

De prioritaire investeringsprojecten die in het BOOST-plan 2021 zijn opgenomen, zijn in overleg met de overheidsbedrijven vastgelegd. 

Eerste resultaten verwacht eind 2021 

Reizigers en bedrijven die het spoor gebruiken, zullen tegen eind 2021 van de eerste concrete resultaten van het BOOST-plan kunnen genieten. De voorgestelde projecten hebben ofwel betrekking op het reizigersvervoer (uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen, verbetering van de toegankelijkheid van stations en treinen) ofwel op het goederenvervoer (optimalisering van de voorzieningen die nodig zijn om de industriële klanten te bedienen), ofwel op beide (modernisering van het net). 

Back to top button