Spoorbeleid

2019 – 19 kritieke spoorweginfrastructuursites geïnspecteerd

In 2019 controleerde de spoorweginspecteurs van de FOD de 19 sites op de lijst van nationaal kritieke spoorweginfrastructuren. Deze aan- en onaangekondigde controles maken deel uit van het beveiligingsbeleid voor de spoorwegen waarin de FOD Mobiliteit en Vervoer een coördinerende en controlerende bevoegdheid heeft.  

Op inspectie  

Nationaal kritieke infrastructuren zijn installaties of systemen die, wanneer zij verstoord of buiten werking gesteld worden, een aanzienlijke weerslag zouden hebben op vitale maatschappelijke functies en de openbare veiligheid. Voor wat het spoorvervoer betreft worden deze infrastructuren geïdentificeerd door de minister bevoegd voor spoorvervoer en beheerd door Infrabel of de NMBS.  

In 2018 werd het team van inspecteurs uitgebreid (lees het artikel: Aantal inspecteurs voor beveiliging spoorwegen fors uitgebreid, jaarverslag 2018) zodat de 19 sites jaarlijks gecontroleerd kunnen worden.  

Gert Lux, inspecteur beveiliging spoorvervoer: “De exploitant moet voor deze sites een beveiligingsplan opmaken. Dit is de basis voor onze controles. Het beveiligingsplan bevat alle maatregelen die werden genomen voor de beveiliging van de site met de grondplannen. Denk bijvoorbeeld aan camerabeveiliging, beveiligde ramen en deuren, patrouilles, …  Wij gaan eerst na of deze plannen voldoen aan de minimale wettelijke eisen. Vervolgens controleren we op de site of het plan en de praktijk overeenstemmen. Na de inspectie stellen we een verslag op met de vaststellingen en, eventueel, aanbevelingen voor aanpassingen. De exploitant krijgt uiteraard een kopie van dit verslag”.  

Uitbreiding naar cybersecurity 

Niet alleen fysieke structuren zijn kwetsbaar, ook digitale systemen kunnen het doelwit zijn. Als antwoord op de toenemende dreiging van cyberaanvallen, werd in 2019 door de wet een kader voorzien voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid.  

Peter Geens, adviseur-directeur directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu: “In 2019 hebben we informatie verzameld over mogelijke aanbieders van essentiële diensten in de Belgische spoorwegsector. Hieruit wordt een definitieve lijst opgemaakt. De aanbieders op deze lijst zullen een informatiebeveiligingsbeleid moeten uitwerken. Onze inspecteurs zullen in de toekomst ook deze dossiers opvolgen en controleren.” 

Back to top button