Wegvervoer

2018 – België is pionier op vlak van elektronische vrachtbrief

Voor het wegtransport bepaalt de vrachtbrief de aansprakelijkheid tussen vervoerder en verlader. Het is een belangrijk wettelijk document voor alle betrokken partijen en de controlerende overheid. Een elektronische vrachtbrief betekent een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging, maar is niet eenvoudig te realiseren. De vrachtbrief moet betrouwbaar, steeds beschikbaar en niet aanpasbaar zijn. Het pilootproject van de FOD Mobiliteit en Vervoer is baanbrekend en toonaangevend op Europees en internationaal niveau.  

De inhoud en het model van een vrachtbrief zijn internationaal bepaald. Het bevat informatie over de identiteit van de verlader, de vervoerder, de klant en eventuele onderaannemers, over de goederen en het afgelegde traject. Het biedt transparantie tussen de gebruikers en naar de overheid toe. Het bepaalt ook de aansprakelijkheid van alle betrokken partijen.  

Van Belgisch naar Benelux pilootproject 

Voor het Belgische pilootproject werd een systeem bedacht waarbij de elektronische vrachtbrief steeds beschikbaar moet zijn op de weg, in het bedrijf én in de databank van de softwareleverancier. Op elk moment en op elke plaats moet de elektronische vrachtbrief hetzelfde zijn. De technologie van geavanceerde e-handtekeningen biedt  bovendien de nodig garantie voor het betrouwbaar identificeren van de ondertekenaar.  

Het Belgisch pilootproject werd gelanceerd in mei 2016. Al snel werd duidelijk dat de transportbedrijven weigerachtig stonden tegenover investeringen in een gloednieuwe technologie voor een pilootproject in testfase dat enkel bruikbaar was voor transport op het Belgische grondgebied. Daarom werd eind 2017 door de verantwoordelijke ministers van de Benelux-landen beslist om het project uit te breiden. Dezelfde opzet met dezelfde technologie maar nu bruikbaar voor vervoer in de Benelux.  

Deze schaalvergroting en het feit dat ondertussen drie landen zich achter dit project schaarden, zorgde voor meer interesse bij de transportbedrijven. Sinds maart 2018 is het Benelux pilootproject operationeel en tot eind 2018 werden er om en bij de 5000 elektronische vrachtbrieven uitgeschreven. Dit aantal stijgt exponentieel ook in 2019.  

Verdere ontwikkelingen 

Vanuit de Europese Unie is er zeer veel interesse in het kader van het EFTI-programma (Electronic Freight Transport Information). Hierbij gaat het niet enkel over vrachtvervoer over de weg, maar over vrachtvervoer over alle transportmodi, dus ook scheepvaart, luchtvaart, spoorvervoer. 

Verder kan de inhoud van de vrachtbrief ook uitgebreid worden met informatie over gevaarlijke goederen of informatie nuttig voor o.a. douane, politie of hulpdiensten. 

Het pilootproject in België, en ruimer in de Benelux, is uniek in de wereld. Het pilootproject lanceerde de elektronische vrachtbrief succesvol in de sector met vele mogelijkheden voor de toekomst.  

Back to top button