Wegvervoer

2019 – Nieuwe look voor rijbewijzen in bankkaartmodel

Eind 2019 kreeg het rijbewijs in bankkaartmodel een nieuwe lay-out. Daarnaast werden modernere en uitgebreide veiligheidselementen toegevoegd, die het risico op fraude en vervalsing van rijbewijzen gevoelig kleiner maken. Deze nieuwe look geldt zowel voor de definitieve als voor de voorlopige rijbewijzen.  

Het rijbewijs in bankkaartmodel werd in België ingevoerd vanaf 7 juli 2010. Dit bankkaartmodel heeft als voordeel dat er moderne veiligheidskenmerken kunnen worden toegepast. Hierdoor verkleint het risico op fraude en vervalsing. Deze rijbewijzen hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar. Dit geldt ook voor het nieuwe model.  

Dit betekent niet dat het oude papieren model onmiddellijk ingeleverd moet worden. De papieren rijbewijzen blijven geldig en moeten uiterlijk tegen 2033 in alle lidstaten van de Europese Unie vervangen worden door een rijbewijs in bankkaartmodel.  

Op 6 december 2019 waren er 4.771.480 papieren rijbewijzen en 3.060.602 rijbewijzen in bankkaartmodel in omloop. De grafiek toont aan dat het aantal papieren rijbewijzen in omloop gestaag daalt en dat het bankkaartmodel gestaag stijgt. 

Back to top button