Wegvervoer

2020 – FOD Mobiliteit strijdt tegen sociale dumping en draagt bij aan eerlijke concurrentie in de Europese wegtransportsector

In augustus 2020 trad een eerste deel van een verregaande hervorming van de Europese wegtransportsector, ook wel het Mobility Package genoemd, in werking.  De experten van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid werkten in dit kader aan de beleidsvoorstellen voor betere arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs.  

Met de bestrijding van sociale dumping proberen we te vermijden dat transportbedrijven die zich niet aan deze regels houden een economisch voordeel zouden bekomen. Zo draagt onze FOD bij aan de versterking van het concurrentievermogen van de Belgische transportbedrijven die zich wel aan al deze maatregelen houden. 

Het Europese Mobility Package – maatregelen tegen sociale dumping 

Met de invoering van het Mobility Package werden enkele wijzigingen doorgevoerd die de sociale dumping tegen gaan en waarvoor de Belgische vertegenwoordiging geijverd heeft tijdens de onderhandelingen.  

  • Nieuwe expliciete vermelding dat er geen normale wekelijke rusttijden in het voertuig genomen mogen worden 

De normale wekelijkse rusttijden en wekelijkse rusttijden van meer dan 45 uur ter compensatie van eerdere verkorte wekelijkse rusttijden, mogen niet in een voertuig worden genomen.  

Dit stond eerder niet expliciet in de tekst waardoor sommige EU lidstaten toch toelieten dat de lange rust aan boord van het voertuig genomen werd. Deze aanpassing strekt er toe te zorgen dat chauffeurs in goede omstandigheden een normale wekelijkse rust kunnen nemen en niet tot een nomadenbestaan gedwongen kunnen worden.  

  • Inschrijving van het return home principe 

Dit principe verplicht vervoersondernemingen het werk zo te organiseren dat de bestuurder periodiek naar zijn eigen lidstaat kan terugkeren.  

Deze maatregel beoogt dat de chauffeurs periodiek gegarandeerd een aantal dagen naar huis kunnen om uit te rusten in hun eigen privé omgeving.  

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied naar lichte vracht 

De rij- en rusttijden worden ook van toepassing op internationaal wegvervoer van goederen (of cabotage) waarbij de toegestane maximummassa meer dan 2,5 ton bedraagt. Eerder was dit het geval vanaf 3,5 ton.  

De sector van de lichte vracht bleef lang onder de radar van de EU regelgeving waardoor bestuurders onder druk gezet konden worden en sociale dumping makkelijker kon voorkomen dan in de strenger geregelde sector van het zwaar vervoer. Voor deze regel is een overgangsperiode voorzien tot 1 juli 2026 aangezien deze bestelwagens nu met een tachograaf uitgerust moeten worden. 

Succesvolle afronding van 4 jaar overleg en afstemming 

Onze experten en juristen betrokken bij de beleidsvoorbereiding zijn zeer tevreden met de invoering van deze nieuwe maatregelen. Sinds 2017 hebben zij overleg gepleegd met beleidspartners op regionaal, nationaal en Europees niveau. De beleidsvoorstellen werden ook besproken met vertegenwoordigers van de Belgische transportsector en uiteraard ook met de betrokken ministers. 

Dit leidde uiteindelijk tot een gedragen en gecoördineerd beleidsvoorstel dat werd ingediend bij de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie die de onderhandeling voerde in de Europese Raad.   

Eerlijke concurrentie in de Europese transportsector 

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil het concurrentievermogen van de Belgische transportbedrijven versterken door de strijd tegen sociale dumping op te voeren.  

Met deze hervormingen zullen de malafide bedrijven die de sociale rechten met de voeten treden, niet langer een economisch voordeel halen ten opzichte van bedrijven die wel instaan voor het welzijn van de bestuurders. Alle transportbedrijven actief in de EU moeten deze maatregelen uitvoeren. Wie zich niet aanpast, riskeert serieuze boetes.  

Op deze manier worden de rotte appels uit de sector geweerd en concurreren de transportbedrijven in een gezonde en eerlijke sector.  

Back to top button