Wegvervoer

2019 – Naar een nieuwe toepassing voor het beheer van de inschrijvingen van voertuigen

In 2019 behandelde de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) 1 717 006 inschrijvingen. Bijna 80% verliep via WebDIV. Al deze transacties worden beheerd door een computersysteem dat nu vernieuwd wordt. De nieuwe toepassing zal het dossierbeheer door de medewerkers van DIV vereenvoudigen en zal uiteraard ook de dienstverlening naar onze klanten verbeteren.  

1 717 006 inschrijvingen in 2019 

In 2019 verrichtte DIV 1 717 006 inschrijvingen en leverde 1 185 685 nummerplaten af. Zowel personen als bedrijven kunnen een voertuig inschrijven. Op basis van deze inschrijving kan een nummerplaat aan een persoon of bedrijf en een voertuig worden gekoppeld.  

Bijna 80% van deze inschrijvingen worden door de verzekeraars digitaal via WebDIV afgehandeld. Voor een aantal transacties is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld een duplicaat aanvragen, een transitnummerplaat aanvragen of de inschrijving van een geïmporteerd voertuig dat nog niet werd geregistreerd.  

Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden 

Martine Indot, Directeur-generaal DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid: “De technologie van de huidige toepassing is verouderd met hoge onderhoudskosten. Met deze nieuwe toepassing investeren we in een flexibel en gebruiksvriendelijk systeem voor de toekomst. Dit ten voordele van onze eigen medewerkers die efficiënter kunnen werken, klanten die sneller worden geholpen en al onze partners kunnen blijven rekenen op de data voor de dienstverlening aan onze samenleving.” 

Daisy Adriaenssens, medewerker Ondersteuningscel DIV: ”Met de nieuwe toepassing zullen we de inschrijvingsdossiers beter kunnen opvolgen en controleren. We vereenvoudigen en digitaliseren processen en besteden aandacht aan een begrijpbare en correcte communicatie met onze klanten om zo het aantal onvolledige dossiers of foutieve dossiers te verminderen. Daarnaast zullen we dankzij de nieuwe toepassing de WebDIV-gebruikers, zoals de verzekeraars, gemakkelijker kunnen helpen wanneer zij problemen ondervinden. Onze medewerkers in het call-center zullen bijvoorbeeld een transactie kunnen overnemen en afronden. Bovendien zullen zij de status van alle aanvragen kunnen opvolgen.” 

Jorgen Colsoul, stafdirecteur ICT: “Dit is een erg groot project met heel wat technologische vernieuwing. De herwerking van de kernapplicatie is maar één aspect, maar ook de uitwisseling van gegevens met onze partners uit de publieke en private sector werd volledig herbekeken. Denk bijvoorbeeld aan politie en justitie, maar ook parkeerbedrijven en de beheerders van de lage-emissiezones. Bij FOD Mobiliteit komt immers alle informatie over voertuigen samen. Welke informatie iedere partner krijgt, ligt vast in dataprotocollen die werden afgesloten met de juristen van DIV. De nieuwe toepassing zal een efficiëntere en correctere uitwisseling van deze gegevens mogelijk maken waarbij uiteraard ook rekening wordt gehouden met de strenge veiligheidseisen van de GDPR.”

”  

Back to top button