Wegvervoer

2019 – Een grote herziening van de commerciële “Z”-platen

De commerciële platen zoals we die vandaag kennen, zullen vanaf januari 2021 ingrijpend worden gewijzigd. In 2019 hebben de FOD Mobiliteit en Vervoer, de beroepsfederaties, de Politie en de FOD Financiën overleg gepleegd om de aard van elk van de commerciële platen, de categorieën die deze platen kunnen genieten, alsook de gebruiksvoorwaarden ervan vast te stellen. 

Er is veel verwarring met betrekking tot het gebruik van commerciële “Z”-platen, handelsplaten en proefrittenplaten. “Naar aanleiding van terugkerende vragen van de politie en van de centra voor technische keuring, bleek het noodzakelijk om deze platen te herzien om het gebruik ervan te harmoniseren en de aard ervan te verduidelijken, aangezien elke plaat een zeer specifieke functie heeft.”, legt Delphine Hogenboom van de dienst Reglementering voertuigen uit. 

Elke plaat heeft zijn eigen gebruik 

De verschillende partners die bij het project betrokken zijn, hebben vier hoofdcategorieën van platen vastgesteld, die in januari 2021 van kracht worden. 

  1. De proefrittenplaat. Deze kan worden gebruikt om proefritten te maken met het oog op een Europese of nationale typegoedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden van voertuigen. Bijgevolg kan deze plaat worden gebruikt door constructeurs, onderzoekscentra of bedrijven die testen uitvoeren op onderdelen, bijvoorbeeld om nieuwe autonome wagens op onze wegen te testen. 
  1. De handelaarsplaat. Deze kan worden gebruikt voor de promotie en verkoop van voertuigen, d.w.z. door handelaren die zich bezighouden met de groot- of detailhandel in voertuigen. 
  1. De beroepsplaat. Deze kan worden gebruikt voor de inspectie van voertuigen in het kader van herstellingen en technische keuring. Het gebruik ervan is echter voorbehouden voor professionele koetswerkmakers of herstellers. 
  1. De nationale plaat. Deze kan ook worden gebruikt voor de uitvoering van bepaalde formaliteiten met de voertuigen (levering, voorrijden bij de technische keuring of met het oog op een typegoedkeuring), maar is voorbehouden voor particulieren (natuurlijke of rechtspersoon). 

Het formaat en de kleuren van deze platen blijven ongewijzigd. 

Met deze hervorming van de platen wil de FOD Mobiliteit en Vervoer bijvoorbeeld het misbruik van proefrittenplaten om het voertuig bij de technische keuring voor te rijden, tegengaan. 

Back to top button