Duurzame Mobiliteit

2018 – Pers en beleidsmakers consulteren onze experten duurzame mobiliteit

Het thema duurzame mobiliteit stond met de discussie over de bedrijfswagens in 2018 volop in de actualiteit. Zowel pers als beleidsmakers deden beroep op kennis en cijfermateriaal van de experten van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zo konden onze experten in 2018 aan verschillende wetgevende initiatieven meewerken zoals het mobiliteitsbudget en de fietsvergoeding voor elektrische fietsen.  

Cijfers bedrijfswagen in rapport over afgelegde kilometers 

Ieder jaar publiceert de FOD Mobiliteit en Vervoer het rapport afgelegde kilometers. Hieruit bleek dat er in 2017 84,1 miljard kilometer werd afgelegd met de wagen. Na twee recordjaren was het de eerste keer sinds 2014 dat er een daling van het aantal afgelegde kilometers werd vastgesteld.   

In het rapport staan ook de cijfers over de bedrijfswagens. Onderstaande grafiek toont aan dat de bedrijfswagen sinds 2007 een felle opmars kent. De bedrijfswagens legden in 2017 gemiddeld 28.094 km af, bijna dubbel zoveel als het gemiddelde van alle ingeschreven personenwagens.   

Deze cijfers leidden tot heel wat discussie in de pers en op sociale media. Ze werden vaak overgenomen in het politieke debat. 

Het mobiliteitsbudget en andere wetgevende initiatieven 

In 2018 zocht het beleid naar mogelijkheden om het woon-werkverkeer duurzamer te maken, meer bepaald naar alternatieven voor de populaire bedrijfswagens. Op vraag van de minister voor mobiliteit konden experten van onze FOD aan een aantal van deze beleidsvoorstellen meewerken.  

Sinds 1 januari 2018 kunnen eigenaren van een bedrijfswagen deze inruilen voor een hoger loon: de ‘cash for car’. Er werd ook gedacht aan een andere maatregel om het woon-werkverkeer duurzamer te maken, namelijk het mobiliteitsbudget.  

Experten maakten beleidsvoorstellen op en werkten mee aan het wetsvoorstel. Tijdens de politieke onderhandelingen werden verschillende voorstellen weerhouden.  Het mobiliteitsbudget werd eind februari 2019 goedgekeurd door het federaal parlement. Binnen enkele jaren zal de impact ervan duidelijk worden in de statistieken.  

De fiets, het duurzaamste vervoersmiddel  

Het meest duurzame vervoersmiddel is en blijft de fiets. Met de elektrische fiets wordt een woon-werkafstand van 25 km haalbaar en is het dus een perfect duurzaam alternatief voor de wagen. Uit de cijfers van de woon-werkenquête blijkt dat de fiets vooral in Vlaanderen populair is en in Brussel een belangrijke groei kent.  

In 2018 konden medewerkers van de FOD meehelpen aan twee nieuwe maatregelen om het gebruik van de speed pedelec te stimuleren. Speed pedelecs, tweewielers met trapondersteuning die maximaal 45 km/u behalen, voldoen vanaf 2018 aan de fiscale definitie van fiets. Concreet houdt dit in dat de fiscale voordelen voor de fiets ook voor de speed pedelecs gelden: 

  • De kilometervergoeding voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling met een speed pedelec wordt voor een bedrag van maximum 0,23 euro/km vrijgesteld van inkomstenbelasting. 
  • Voor de werkgever zijn de uitgaven die hij maakt om zijn werknemers aan te moedigen met de fiets of speed pedelec naar het werk te komen tegen 120% aftrekbaar. 
Back to top button