Duurzame Mobiliteit

2019 – De Mobiliteit van de Belgen in cijfers

In 2019 stelde de dienst Studies en Enquêtes van de FOD Mobiliteit en Vervoer de resultaten voor van twee enquêtes die onder de Belgische bevolking werden gehouden om meer te weten te komen over de dagelijkse mobiliteitsgewoonten van de Belgen. 

Een diagnostiek van het woon-werkverkeer 

In maart publiceerde de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn 5de federale diagnostiek over het woon-werkverkeer. Bedrijven en overheidsdiensten met meer dan 100 werknemers in België vullen deze enquête in (gegevens verzameld tussen 01.07.17 en 31.01.18). 

Uit deze studie blijkt dat steeds meer werkgevers maatregelen nemen ten voordele van duurzame mobiliteit, en dit met de actieve steun van de FOD Mobiliteit. Onze FOD biedt werkgevers die dit wensen immers een rapport op maat aan met bedrijfsspecifieke statistieken en aanbevelingen. Ook vormt de FOD talrijke samenwerkingsverbanden met o.a. de gewesten, de werkgeversorganisaties en de vakbonden om de werkgevers te ondersteunen en te adviseren. 

Monitor 

De Monitor-enquête werd in 2017 bij 10.632 Belgen uitgevoerd en had tot doel het mobiliteitsgedrag van de Belgen te analyseren. Elke deelnemer vulde een notitieboekje in waarmee zeer precieze informatie kon worden verzameld over de manier waarop hij of zij zich verplaatst. Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met Vias institute en sluit aan op de MOBEL-enquête (1999) en de BELDAM-enquête (2010). 

Naast de dagelijkse verplaatsingen bevat deze enquête ook cijfers over vrije tijdsverplaatsingen en verplaatsingen van de niet-werkende bevolking, zoals jongeren en ouderen. Uit de resultaten blijkt dat de auto het belangrijkste vervoermiddel blijft, maar dat er verschillen zijn qua gewest, stedelijke of landelijke omgeving, leeftijd en geslacht. 

Christophe Pauwels, verantwoordelijke van de dienst Studies en Enquêtes: “Betrouwbare statistieken zijn essentieel voor een goed mobiliteitsbeleid in ons land. De enquêtes van de FOD Mobiliteit en Vervoer worden door tal van mobiliteitsactoren in België gebruikt.” 

Back to top button