Corona

2020 – Systeem van vergunningen en certificaten staat zwaar onder druk tijdens de coronacrisis en heeft grote impact op juridisch kader

De FOD Mobiliteit en Vervoer is verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer en dit zo veilig en duurzaam mogelijk. Dit betekent het uitwerken van regelgeving, het uitvoeren van controles en audits, het uitreiken van vergunningen en certificaten. Tijdens de coronacrisis komt dit systeem onder druk te staan omdat documenten niet (tijdig) worden afgeleverd, keurcentra of examencentra gesloten zijn en inspecties of audits niet altijd uitgevoerd konden worden. Bijgevolg moest de wetgeving tijdelijk aangepast worden.  

Vergunningen en certificaten kunnen grosso modo in volgende categorieën opgedeeld worden: 

  • Persoonsgebonden vergunningen, bijvoorbeeld rijbewijzen, vaarbrevetten, vergunningen voor piloten, zeevarenden, treinbestuurders, treinpersoneel. Zowel technische competenties of vakbekwaamheid als medische geschiktheid. Zowel voor burgers, recreanten als professionele sector. 
  • Certificaten voor het vervoersmiddel, bijvoorbeeld na een technische keuring van een wagen, vrachtwagen, bus, schip, rollend materieel (spoor), vliegtuig. 
  • Certificaten voor erkende centra zoals opleidingscentra, centra voor medische keuring of veiligheidskeuringen voor infrastructuur zoals havenfaciliteiten en andere kritische infrastructuur. 

Al deze vergunningen en certificaten hebben een bepaalde termijn en voor de verlenging ervan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit systeem komt tijdens de coronacrisis onder druk te staan. Hierdoor werden veel tijdelijke maatregelen genomen om de geldigheid van bestaande vergunningen tijdelijk te verlengen. Dit moet uiteraard steeds omgezet worden in regelgeving. 

De juridische diensten, zowel deze bij de directoraten-generaal als de centrale juridische dienst behoorden dus tot die diensten binnen de FOD die als direct gevolg van de crisis extra taken en functies kregen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. 

Back to top button