Corona

2020 – Overleg en informatie in deze crisisperiode werden gewaardeerd door stakeholders en burgers

De departementale crisiscel coördineerde de informatie-uitwisseling tussen de vele betrokken partijen zoals het Nationaal Crisiscentrum, de interne diensten en externe stakeholders. Dankzij een uitgebreid netwerk en goede samenwerking verliep de informatie-uitwisseling goed. 
Ook gebruikers van onze diensten en burgers in het algemeen vonden vlot de weg naar de communicatiekanalen van de FOD voor het stellen van vragen. De medewerkers van de dienst Communicatie en het Infoloket zorgden ervoor dat iedereen correct en snel werd beantwoord.  

Informeren van stakeholders 

Gedurende de hele crisisperiode stonden de directoraten-generaal in direct contact met de verschillende groepen stakeholders om hen te informeren over de genomen regeringsbesluiten en de gevolgen ervan voor de sector. Alle informatie werd ook samengebracht op de website van de FOD. 

Daarnaast wou de FOD als centraal aanspreekpunt tussen de politieke en administratieve overheden en de mobiliteitsactoren een brug slaan tussen de experten van FOD Volksgezondheid en Sciensano en de stakeholders van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In de eerste fase van de crisis, tussen 4 maart en 17 april 2020 organiseerde de FOD drie uitwisselingsmomenten. De vervoersondernemingen kregen informatie over het virus, de ontwikkeling ervan en de risico’s voor de bevolking. Nog openstaande vragen werden geconsolideerd en via de crisiscel overgemaakt aan het Nationaal Crisiscentrum.  

Deze informatiemomenten werden druk bijgewoond en bleken essentieel om de vervoerssector op de hoogte te houden van de genomen regeringsbesluiten en de gevolgen ervan. Bovendien kregen de politieke en administratieve autoriteiten een stand van zaken van de situatie in de sector en de impact van de maatregelen op de economische en financiële situatie.  

Vragen van burgers 

De maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, troffen niet alleen de professionele transportsector, ook de liefhebbers zoals de pleziervaarders, de beoefenaars van brandingsporten en de piloten van de algemene recreatieve luchtvaart.  Zij hadden veel vragen aangezien hun activiteiten voor een hele periode werden stilgelegd. Ook burgers die normaal langs een fysiek loket kwamen om hun zaken af te handelen, moesten nu geïnformeerd worden over nieuwe procedures.  

Via het algemeen info-emailadres van de FOD, maar vooral via berichten op de sociale media-kanalen bereikten heel wat vragen van bezorgde landgenoten de FOD. De opvolging van al deze vragen vroeg bijkomende inspanningen. Ook hiervoor was er een samenwerking met de departementale crisiscel. Zij gaven de nodige input voor het opstellen van de antwoorden. De crisiscel kon ook terugkoppelen naar het federale crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken met veel terugkomende vragen om zo de centrale FAQ voor de burgers te laten aanpassen of aanvullen.

Back to top button