Corona

2020 – Essentiële diensten bleven gedurende de hele periode gegarandeerd

De transportsector werd bijzonder hard geconfronteerd met de coronacrisis. Transport is een essentiële schakel in de logistieke keten van de bevoorrading van levensmiddelen en geneesmiddelen, maar werd geconfronteerd met heel wat problemen. De FOD Mobiliteit en Vervoer ondersteunde de sector waar mogelijk en essentiële controles op het terrein bleven gehandhaafd. 

Wat de werkzaamheden op het terrein betreft, bleven de meeste controles en inspecties behouden, hetzij ter plaatse, hetzij vanop afstand indien mogelijk. De essentiële controles gingen gewoon door. Er was ook een systeem van prioritering bij de uitvoering van controles opgezet, waarbij sommige controles konden worden uitgesteld.  

Voor andere inspecties werden de procedures aangepast. Bijvoorbeeld een inspectie die normaal gesproken door twee medewerkers wordt uitgevoerd, werd door slechts één persoon uitgevoerd om de impact op het vervoer te beperken en beter de afstand te waarborgen.  

Sommige belanghebbenden hebben ook bepaalde activiteiten afgebouwd of stopgezet, waardoor onze controleactiviteit werd onderbroken. De luchtvaart viel grotendeels stil. Reizen was een hele periode verboden of sterk afgeraden. De luchtvaartinspecteurs bleven toezien op de operaties die nog plaatsvonden zoals cargovluchten, repatriëringen en medische vluchten. De veiligheidsinspecties bij buitenlandse luchtvaartmaatschappijen werden ook voortgezet, net zoals de controles op de documenten van de bemanningsleden en van het vliegtuig, de veiligheidsuitrusting en de technische staat en lading van het vliegtuig.  

Cargoluchthaven Luik-Bierset is logistieke draaischijf voor distributie WHO-materiaal 

Sinds het begin van de COVID-19-crisis heeft de cargoluchthaven van Luik-Bierset zich zeer snel gevestigd als een belangrijke speler in het vervoer van medisch materiaal. Dankzij de verbindingen met China werd de grootste cargoluchthaven van België door de wereldgezondheidsorganisatie geselecteerd als één van de acht luchthavens voor de distributie van materiaal zoals mondmaskers, handschoenen, beademingsmateriaal en testkits.  

Door de snelle stijging van het vrachtvolume waren er op de luchthaven te weinig erkende luchtvrachtagenten die verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van het vliegtuig. De screening van het luchthavenpersoneel werd aangepast aan de nieuwe gezondheidseisen en het economisch werkloos personeel van andere luchthavens werd in Luik ingezet. Daarnaast werd een beveiligingsaudit uitgevoerd op een nieuwe hangar waarbij de toegang voor enkel geautoriseerd personeel werd gecontroleerd aangezien de hangar directe toegang geeft tot de luchthaven. Dankzij deze validatie kon de luchthaven haar capaciteit verhogen en 14 extra vluchten per week af te handelen. 

De internationale zeevaart kampte met grote problemen om zeevarenden aan land en terug thuis bij hun familie te krijgen. De economie draait wel verder, want de meeste schepen varen uit, maar de scheepslieden bekopen dat met hun welzijn. Dergelijke omstandigheden leiden immers tot oververmoeidheid en bijgevolg tot veiligheidsrisico’s en ongevallen. Om dat te vermijden, heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer bij het crisiscentrum met succes geijverd om zeevarenden te beschouwen als essentiële werkers en dus de repatriëring te vergemakkelijken.  

Problematiek zeevarenden – controles op veiligheid van de scheepsbemanning 

Sinds het begin van de crisis ijvert de FOD Mobiliteit en Vervoer voor snelle en kordate oplossingen in geval van problematische repatriëringen van zeevarenden. Onze inspecteurs pasten de maximale termijn aan boord en de repatriëringsvoorwaarden strikt toe. 

Schepen onder vreemde vlag die een Belgische haven binnenvaren komen bij de dienst Port State Control (PSC) of Havenstaatcontrole terecht. PSC voerde meerdere aanhoudingen uit o.a. voor inbreuken op bemanningswissel. 1 op 4 schepen had een oververmoeide crew met een vervallen contract. Bij deze controles bleken ook de schepen vaak niet in orde. Alles bij elkaar stelde PSC vier keer meer aanhoudingen vast ten opzichte van vorig jaar.   

Back to top button