Verkeersveiligheid

2018 – Verkeersovertreders duidelijk geïnformeerd voor snellere inning van boete

Vanaf maart 2018 krijgt een verkeersovertreder niet langer twee brieven, namelijk één brief van de politie met een kopie van het PV en een andere brief van bpost met een voorstel tot onmiddellijke inning, maar wel één enkele brief van bpost die beide documenten verenigt. Deze vernieuwing kadert in het Cross Border Enforcement-project waarbij FOD Mobiliteit en Vervoer en FOD Justitie al langere tijd intensief samenwerken met als doel een snellere en efficiëntere inning van verkeersboetes.  

Cross Border Enforcement-richtlijn 

Europa wil een vlottere en efficiëntere inning van verkeersboetes. Hiervoor moeten de lidstaten elkaars kentekenplaatregisters kunnen raadplegen om buitenlandse verkeersovertreders snel en eenvoudig op te sporen en te vervolgen. In België vormt ‘de Kruispuntbank van de Voertuigen’ het aanspreekpunt voor buitenlandse politiediensten om overtredingen door titularissen van Belgische nummerplaten op te sporen.  

De richtlijn verplicht de lidstaten o.a. om buitenlandse verkeersovertreders via een informatiebrief in de taal van de houder van de nummerplaat op de hoogte te brengen dat er een vervolging tegen hen is ingesteld. Sinds maart 2018 werd deze brief in de gangbare procedure voor de verzending van onmiddellijke inningen geïntegreerd.  

De dienst Verkeersreglementering van de FOD Mobiliteit en Vervoer speelde hier een belangrijke rol in door intens te overleggen en af te stemmen met Justitie en met de Politie, en door de nodige regelgeving te schrijven.  

Veiliger én efficiënter 

Het verhogen van de verkeersveiligheid is een absolute prioriteit. Het crossborder-project garandeert dat overtreders uit de Europese Unie niet langer kunnen ontsnappen aan hun sanctie. Bovendien zullen burgers die een overtreding hebben begaan op een vlotte manier hun boetes kunnen betalen.  

In juli 2017 lanceerde de FOD Justitie de website www.verkeersboetes.be (beschikbaar in 4 talen). Via die weg kunnen zowel Belgische als buitenlandse verkeersovertreders online hun dossier raadplegen en hun verkeersboetes betalen. De website kende wat kinderziektes maar werd in 2018 vernieuwd en werkt inmiddels op kruissnelheid.  

Back to top button