Verkeersveiligheid

2020 – Informatieve en sensibiliserende fiches bij verkeersboetes

De FOD Mobiliteit en Vervoer en zijn partners in dit project maakten in 2020 een reeks nieuwe fiches op om bij onmiddellijke inningen toe te voegen. De fiches focussen op de hoofdoorzaken van ongevallen en de risico’s op de weg om bestuurders te informeren over verkeersveiligheid. 

De verkeersveiligheid verbeteren is een van de strategische doelstellingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Een van de manieren om dat te bereiken is door te informeren en te sensibiliseren: de burger informeren over de hoofdoorzaken van verkeersongevallen en de aandacht vestigen op de risico’s die hij loopt en zelf uitlokt, en ervoor zorgen dat hij zijn gedrag aanpast. 

Fiches over risicogedrag in nauwe samenwerking met federale en regionale partners 

De dienst Verkeersreglementering van de FOD Mobiliteit en Vervoer werkt de federale fiches uit en brengt hierbij de verschillende partners samen: de FOD Justitie, de gewesten, bpost en VIAS institute. Het initiatief is in 2019 gestart met fiches bij onmiddellijke inningen voor overdreven snelheid, alcohol achter het stuur, gsm achter het stuur en het niet-dragen van een gordel of niet correct vastklikken van een kind in de wagen.  

In 2020 heeft de dienst Verkeersreglementering inhoudelijk advies gegeven over drie regionale snelheidsfiches (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) en aan bpost en de FOD Justitie ondersteuning geboden bij de lancering ervan.  

De dienst heeft met VIAS institute ook een visueel aantrekkelijke informatieve fiche uitgewerkt over het delen van de weg door fietsers en automobilisten. Die fiche werd gelanceerd in de lente van 2021, op een moment dat het fietsverkeer weer toenam (hetgeen nog versterkt werd door de coronapandemie).  

Meer dan 2 miljoen fiches verstuurd in 2020 

In 2020 werden er in totaal 2.147.916 sensibiliseringsfiches bij onmiddellijke inningen verstuurd, het overgrote deel vanwege overdreven snelheid (355.163 federale fiches en 1.721.196 gewestelijke). De overige fiches sensibiliseerden vanwege het gebruik van de gsm achter het stuur (67.086), het niet-dragen van een gordel (22.699) en alcohol (1.772) (bron: FOD Justitie). 

Back to top button