Verkeersveiligheid

2019 – Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid

De FOD Mobiliteit en Vervoer neemt het voorzitterschap en het secretariaat waar van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid (FCVV). Dit overlegorgaan, dat bestaat uit een dertigtal leden*, komt meermaals per jaar bijeen om aanbevelingen te doen en informatie uit te wisselen over trends, statistieken en studies op het gebied van de verkeersveiligheid. 

Onmiddellijke inningen met een bewustmakingsboodschap erbij 

Tijdens zijn vergadering in april stelde de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn omvangrijke project voor aan de FCVV. Het project, waarbij bewustmakingsboodschappen aan verkeersboetes worden toegevoegd, wordt in samenwerking met de FOD Justitie, bpost, Vias en de gewesten uitgevoerd. Sinds mei 2019 worden er immers bewustmakingsfiches naar de verkeersovertreders gestuurd om hen aan het denken te zetten over de fatale gevolgen van diverse overtredingen, zoals overdreven snelheid op de snelwegen, drinken en rijden, verstrooidheid door gsm-gebruik achter het stuur, en het niet-dragen van de veiligheidsgordel. In het najaar werden de snelheidsovertredingen op alle andere wegen, die geregionaliseerde overtredingen zijn, aan het project toegevoegd. 

De nieuwe vervoermiddelen “onder de loep” 

De laatste vergadering van de Commissie was volledig gewijd aan de voortbewegingstoestellen, en meer in het bijzonder aan de elektrische steps, die in België een snelle groei kennen. Ongevallenstatistieken, verkeersregels in België en in het buitenland, parkeren, maximumsnelheid, uitrusting, veiligheid en technische normen: de standpunten van de verschillende deelnemers werden tijdens deze vergadering uitgebreid besproken en geanalyseerd. De FOD Mobiliteit en Vervoer en de FCVV houden de ontwikkeling van het fenomeen nauwlettend in het oog. 

Denis Hendrichs, hoofd van de dienst Verkeersreglementering: “De Federale Commissie stelt ons in staat om de meerderheid van de organisaties die actief zijn op het gebied van de verkeersveiligheid in België samen te brengen. Als bevoegde FOD ter zake is het voor ons van groot belang om uiteenlopende standpunten te kunnen verkrijgen en debatten te kunnen voeren, want verkeersveiligheid is in veel opzichten een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.” 

Raadpleeg onze website voor de vergaderverslagen, de documenten en de volledige lijst van de leden van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid.   

*Gewesten, Federale Politie, Centrex, College van procureurs-generaal, FOD Economie, Verenigingen van steden en gemeenten, Lokale Politie, belangengroepen, beroepsfederaties, Vias institute 

Back to top button