Home NL

Voorwoord

Het jaarverslag van 2020 kunnen we niet loskoppelen van het begin van de coronacrisis. Sinds het begin van dat jaar drukte covid haar stempel op onze organisatie, net zoals op andere instellingen. Onze organisatie, met haar uitgesproken internationale karakter, werd diep geraakt.  

De vervoerswereld heeft ondanks de pandemie haar veerkracht kunnen tonen. De verschillende sectoren hebben zich aangepast om het verkeer van personen en goederen waar mogelijk te verzekeren. Daarnaast slaagden ze er ook in hun aanbod en werkmethoden aan te passen. Voor de lange termijn en voor toekomstige crisissituaties werden er belangrijke lessen getrokken, ook al verkeren sommige sectoren nog steeds in moeilijkheden en hebben zij verdere steun nodig.  

In België was er ook een sterke impact op het verplaatsingsgedrag van onze burgers. De Europese klimaatambities hebben, naast onze nationale doelstellingen, het besef bij de bevolking doen groeien dat we moeten overschakelen naar duurzamere, gedeelde en veilige vervoerswijzen. Inspanningen in die richting moeten voortgezet en op lange termijn bekeken worden. Een voorbeeld hiervan is het verkleinen van de koolstofvoetafdruk door telewerk te faciliteren.  

Bij onze medewerkers konden wij rekenen op collega’s die zich met hart en ziel ingezet hebben om de essentiële dienstverlening voor burgers en bedrijven te behouden. Sommigen moesten in moeilijke omstandigheden en afgezonderd van hun team van thuis uit werken. Anderen die wel genoodzaakt waren om naar de werkplek te komen, moesten zich op het terrein begeven om onze opdrachten rond onthaal en facility te vervullen, papieren dossiers te verwerken en controles en inspecties te verzekeren.  

In elke fase van de crisis konden we rekenen op de solidariteit van onze teams en hun vermogen om zich snel te reorganiseren en hun werkprocessen te herzien. Dit was mogelijk dankzij hun deskundigheid en de investeringen van de laatste jaren in de digitalisering van ons dienstenaanbod. 

2020 lijkt nu een eeuwigheid geleden. Het was echter een jaar vol leerzame ervaringen, het jaar waarin er een nieuwe, volwaardige regering gevormd werd en waarin de federale overheid aangetoond heeft kort op de bal te kunnen spelen en blijk van daadkracht te kunnen geven. 

In dit verslag stellen we enkele van de belangrijkste verwezenlijkingen van onze FOD aan u voor.  

Ik wens u veel leesgenot.  

Emmanuelle Vandamme 

Voorzitster 

Back to top button