Home NL

2019 – Voorwoord

Beste lezer,

Het verheugt me om u via deze blogsite voor de tweede keer ons jaarverslag voor te stellen. De artikels geven u een overzicht van onze acties en projecten in 2019 en, als u even grasduint, zal u ook deze van 2018 terugvinden.

Ondertussen zorgt het coronavirus voor heel wat uitdagingen, zowel op professioneel als privévlak. 2020 is een jaar met heel wat omwentelingen in tal van domeinen. Toch verdienen de mooie verwezenlijkingen en de investeringen van onze FOD in zijn maatschappelijke rol het om in dit activiteitenverslag kort aan u te worden voorgesteld.

Als federale overheidsdienst staan we in voor de voorbereiding en de handhaving van het  mobiliteitsbeleid in België. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar veiligheid en beveiliging. Binnen de context van dit beleid streven we ook naar duurzaamheid en eerlijke concurrentie.  Dit alles realiseren we steevast door te investeren in partnerschappen met andere overheidsdiensten en vertegenwoordigers van de transportsector.

Daarnaast vind ik het ook belangrijk om innovatie en klantgerichtheid te stimuleren. We investeren in nieuwe technologieën om onze eigen werking efficiënter te maken én om onze klanten een dienstverlening te bieden zoals van een moderne overheidsdienst wordt verwacht. Het doet mij dan ook plezier dat ik in dit jaarverslag een aantal projecten kan voorstellen die deze uitdagingen concreet maken.

Dit eerste jaar als voorzitster bij de FOD Mobiliteit en Vervoer bevestigde het beeld dat ik had van een overheidsdienst met een uitgebreid en gevarieerd pallet aan bevoegdheden en opdrachten. De transportwereld is een boeiende en voortdurend evoluerende sector waar ik me graag voor inzet. Ik hoop dat u hetzelfde ervaart wanneer u dit jaarverslag doorneemt.

Veel leesplezier,

Emmanuelle Vandamme
Voorzitster
FOD Mobiliteit en Vervoer


Back to top button